Dag van de Forensische Zorg 2022

Spel en tegenspel in de behandeling

Spreker(s)

Karel 't Lam (Forensisch Psychiatrische Kliniek te Assen)

Omschrijving

Een therapeut die niet kan spelen is ongeschikt voor het vak, betoogde kinderarts en psychoanalyticus Donald Winnicott begin vorige eeuw. Kinderen leren hun wereld kennen via spel. Maar wat is nu precies de betekenis van spel voor volwassenen? Sterker nog: wat betekent spel voor ons psychotherapeutisch handelen? Is spelen niet een essentiële vaardigheid in het omgaan met forensische patiënten? Maar wat betekent dat dan concreet? In deze talk staat psychotherapeut Karel 't Lam kort stil bij theoretische bespiegelingen van psychoanalytici als Winnicott, Peter Fonagy en Jessica Benjamin. Aan de hand van enkele vignetten illustreert hij vervolgens de betekenis van spel.

Interessant voor u omdat

Omdat spel ons kan helpen in ingewikkelde en soms paradoxale situaties. Vaak laten we ons als therapeuten vangen in een spel dat ons wordt opgelegd. Gezond spel biedt ruimte en vrijheid en is wars van dwang: de meest ideale context om te leren!

Type sessie

TALK

Thema(s)

De lerende mens (professional)

Wanneer

dinsdag 24 mei 2022 van 17:30 tot 18:00 uur

Zaal

1 Kalvermelk

Downloads

[PPTX] Spel en tegenspel in de behandeling


naar boven