Dag van de Forensische Zorg 2022

Risico's bij mensen met een LVB op waarde schatten

Spreker(s)

Julia Braun (Stichting Middin)
Hendrien Kaal (Hogeschool Leiden)

Omschrijving

In de forensische zorg ligt de focus op het recidiverisico. In de forensische gehandicaptenzorg is het risico breder: wat is het risico op minder kwaliteit van leven en de gevolgen daar weer van voor recidive? Het lectoraat LVB en Risicovolgedrag van de Hogeschool Leiden en Middin werken samen in het project 'Risicovol gedrag'. Hierin brengen we veelvoorkomende risico's in de gehandicaptenzorg in kaart, formuleren we een gezamenlijke definitie en creëren we een tool om de risico's makkelijker in kaart te brengen. Categorieën zijn bijvoorbeeld zorgacceptatie, gedrags- en houdingskenmerken, netwerk en criminaliteit. Hoe schat je de risico's het best in? Je hoort het in deze workshop.

Interessant voor u omdat

De problematiek rond mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) binnen de forensische gehandicaptenzorg steeds complexer wordt. Professionals moeten daarom een andere risico- en begeleidingsstrategie kiezen.

Type sessie

WORKSHOP

Thema(s)

De lerende mens (professional)

Wanneer

dinsdag 24 mei 2022 van 14:15 tot 15:15 uur

Zaal

2b Kalvermelk

Downloads

[PDF] Risico's bij mensen met een LVB op waarde schatten


naar boven