Dag van de Forensische Zorg 2022

Risico- versus herstelgericht werken: dilemma of verrijking?

Spreker(s)

Mieke Breij (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie)
Sabine Noom (Van der Hoeven Kliniek)
Jan Willem van den Berg (De Tender - onderdeel van Transfore)

Omschrijving

Binnen de forensische psychiatrie is het denken in termen van risico's gemeengoed. Door het bewerken van de dynamische risicofactoren kan je bijdragen aan het voorkomen van recidive. In hoeverre kijk je als professional ook naar de persoon achter het daderschap? Mag en kan er ruimte zijn voor kwaliteit van leven en herstel in het leven van de delinquent? In deze workshop zoomen we in op twee op het oog tegenstrijdige modellen: RNR (risicotaxatie) en Good Lives Model (rehabilitatie). Zijn ze conflicterend of kunnen we ze integreren? Aan de hand van een casus leer je hoe je als professional zowel oog kunt hebben voor risicofactoren als de persoon achter het delict.

Interessant voor u omdat

De integratie van twee ogenschijnlijk tegenstrijdige modellen de professional helpt om gericht aan de slag te gaan op een manier die ook voor de patiënt
motiverend is.

Type sessie

WORKSHOP

Thema(s)

De lerende mens (professional)

Wanneer

dinsdag 24 mei 2022 van 13:30 tot 14:30 uur

Zaal

62 Magazijn

Downloads

[PPTX] Risico- versus herstelgericht werken: dilemma of verrijking?


naar boven