Dag van de Forensische Zorg 2022

ADHD in detentie: binnen beginnen om buiten te blijven

Spreker(s)

Prema Koendan (NIFP/Justitieel Centrum Zaanstad)
Renske Mocking (NIFP/Justitieel Centrum Zaanstad)

Omschrijving

Wist je dat één op de vier gedetineerden ADHD heeft, maar dat dit meestal gemist wordt? Dat dit behalve lijdensdruk, ook slechtere behandeluitkomsten geeft en meer incidenten in detentie? En dat behandeling er juist voor zorgt dat het recidivepercentage keldert? In deze talk laten wij zien hoe wij met een nieuw screenings- en diagnostiekprogramma ADHD opsporen in Justitieel Complex Zaanstad. We zijn ervan overtuigd dat we onze patiënten hiermee hoopvol perspectief bieden en een ander leven leren leiden.

Interessant voor u omdat

Het tijdig onderkennen van ADHD en zorgen voor een adequate toeleiding naar behandeling van belang is voor iedereen die met deze patiënten in aanraking komt. De vaak ingewikkelde diagnostiek en behandeling in deze populatie kan leiden tot handelingsverlegenheid. Kennisvermeerdering kan daarbij helpen.

Type sessie

TALK

Thema(s)

De lerende mens (client/patiënt)

Wanneer

dinsdag 24 mei 2022 van 13:30 tot 14:00 uur

Zaal

23 Perserij


naar boven