Dag van de Forensische Zorg 2022

Vakmanschap in de forensische zorg

Spreker(s)

Ruud van der Horst (Hogeschool Rotterdam)

Omschrijving

Professionals in de forensische zorg staan voor de complexe taak om door middel van begeleiding en behandeling terugval in delictgedrag bij forensische psychiatrische patiënten te voorkomen. Adequaat invulling geven aan deze opdracht vraagt om vakmanschap. Maar wat is dat eigenlijk, vakmanschap? En hoe ziet dit er in het kader van (de ontwikkelingen in de) forensische zorg uit? Ruud van der Horst gaat in deze talk in op deze vragen en schetst hoe het lectoraat Vakmanschap Forensische Zorg de komende jaren zal bijdragen aan het vakmanschap van (toekomstige) professionals.

Interessant voor u omdat

Verhelderd wordt wat vakmanschap inhoudt en wat dit betekent voor jou als forensische zorgprofessional. Je krijgt inzicht in recente ontwikkelingen rondom vakmanschap in de sector en hoe het lectoraat Vakmanschap Forensische Zorg hieraan bijdraagt.

Type sessie

TALK

Thema(s)

De lerende mens (professional)

Wanneer

dinsdag 24 mei 2022 van 16:45 tot 17:15 uur

Zaal

23 Perserij


naar boven