Dag van de Forensische Zorg header
 1. In het kader van kwaliteit: van papier naar praktijk
  De balans tussen veiligheid en persoonsgerichte zorg is de belangrijkste zoektocht voor de forensische zorg. Hoe gaan we om met de spanning tussen wetten, regels en mensen(werk)? Het kwaliteitskader Forensische Zorg is sinds oktober 2022 van kracht en biedt daar formele kaders voor. Maar hoe komen we samen van het papier naar de concrete implementatie van het kader, als collega’s, voor cliënten/patiënten en voor naasten? Hoe kunnen we hier werkenderwijs de komende jaren invulling aan geven
 2. Goed, beter, best: buitengewoon forensisch vakmanschap
  Een professionele grondhouding, methodisch werken, competenties - weet jij wat er van je verwacht wordt als professional? Voel je je een vakman/vrouw in deze sector, en waarom? Wat kunnen organisaties om dit te stimuleren en ontwikkelen? We gaan binnen dit thema aan de hand van voorbeelden er ervaring stap voor stap op zoek naar goed, beter en misschien wel buitengewoon vakmanschap
 3. Kwaliteit binnen en buiten de kaders
  Hoogwaardige forensische zorg geef je samen vorm: als organisaties, met organisaties onderling én als maatschappij. Dat betekent ook buiten de keten van de forensische zorg en in wisselwerking met de omgeving. Welke handvatten zijn er om het gesprek over de waarde en kwaliteit van de forensische zorg te voeren? Wat draagt het kader bij aan de wereld daarbuiten?      

 4. De (nieuwe) spelregels voor samenwerken van (zorg)organisaties
  Binnen dit thema verkennen we het samenspel van organisaties en professionals als het gaat om kwaliteit. Hoe zorg je voor een goede verbinding tussen al die spelers die deel uitmaken van de netwerken en ketens in de forensische zorg?
  Organisaties en professionals in de forensische zorgen staan nooit op zichzelf, maar maken onderdeel uit van netwerken en ketens van zorg die met elkaar samenwerken om de zorg voor patiënten en cliënten.
 5. Show & tell - hoe informeren we over de resultaten?
  Heldere en beschikbare informatie is niet een belangrijke basis voor alle partijen in en om de forensische zorg, maar eigenlijk voor iedereen. Het draagt bij aan kennis, begrip een realistisch beeld van de zorg die wordt geleverd en de resultaten die worden gehaald. Maar wat zeggen de cijfers en indicatoren precies? Welke verhalen zijn er te vertellen om te laten zien waar het in de forensische zorg om draait en welke plek het heeft in de maatschappij?  
 6. Buiten kijken
  Wat kunnen we leren van kwaliteitskaders en aspecten in de zorg, het onderwijs, de bouw of de kunst? Wat brengen digitalisering en technologische ontwikkeling voor kansen met zich mee voor de forensische zorg? De verbeeldingskracht krijgt binnen dit thema een centrale rol.

Chats