Dag van de Forensische Zorg header

Dag van de Forensische Zorg: 23 mei 2023

De Dag van de Forensische Zorg vindt in 2023 plaats op dinsdag 23 mei. We ontmoeten elkaar op onze vertrouwde locatie: De Fabrique in Utrecht. Tijdens de dag ontmoet je collega's uit het hele land om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Buitengewoon forensisch
Het thema Buitengewoon forensisch is breed toepasbaar en sluit aan bij de actualiteit en de ontwikkelingen in de forensische zorg rond kwaliteit. Buitengewoon kan zowel aan de kwaliteit van de forensische zorg gerelateerd worden als aan de doelgroep en maakt een verbinding met ‘buiten' en ‘binnen' de netwerken en de keten van de forensische zorg.

We focussen op innovatie en ontwikkeling: het kwaliteitskader brengt nieuw kwaliteitsdenken met zich mee. Het continue ontwikkelen van de kwaliteit in de zorg wordt daarmee gestimuleerd. We staan stil bij de (technologische) vernieuwing die de komende tijd een belangrijke rol gaat spelen voor de kwaliteit maar zich ook moet verhouden tot de standaarden over hoogwaardige forensische zorg.

Deelthema's
Om het deelsessieprogramma enigszins te kunnen structuren, delen we de sessies in aan de hand van zes deelthema's. De deelsessies sluiten aan bij één van deze thema's. De thema's zijn in lijn met de pijlers van het kwaliteitskader. Zo zijn de thema's herkenbaar en sluiten ze aan bij het in de praktijk brengen en ontwikkelen van het kwaliteitskader.

HELAAS IS HET NIET MEER MOGELIJK JE TE REGISTREREN VOOR DIT EVENT


 
Programma (tijden onder voorbehoud)

09.15 - 10.30 uur inloop, registratie en ervaringsterras
10.30 - 11.15 uur plenaire opening
11.30 - 17.15 uur deelsessies en ervaringsterras (van 12.30 tot 13.30 uur lunch)
17.30 - 18.00 uur plenaire afsluiting
18.00 - 19.00 uur borrel en ervaringsterras

Klik hier voor het totale overzicht van alle deelsessies.

Chats